شعر در مورد آشیانه

شعر در مورد آشیانه ,شعر در مورد لانه,شعر در مورد لانه کبوتر,شعر در مورد لانه پرنده,شعر درباره آشیانه,شعر در مورد تسخیر لانه جاسوسی,شعر درباره لانه پرنده,شعر درباره لانه,شعر آشیانه,شعر آشیانه پرندگان,شعر آشیانه فریدون فرخزاد,شعر آشیانه پرنده,شعر در مورد آشیانه,شعر درباره آشیانه,متن شعر آشیانه,شعر بی آشیانه گشتم,شعر با کلمه آشیانه,شعر لانه پرنده,شعر در مورد لانه,شعر در مورد لانه کبوتر,شعر در مورد لانه پرنده,متن شعر آشیانه فریدون فرخزاد,متن شعر بی آشیانه گشتم,آهنگ بی آشیانه گشتم,آهنگ بی آشیانه گشتم افغانی,دانلود آهنگ بی آشیانه گشتم,دانلود آهنگ بی آشیانه گشتم افغانی,متن آهنگ بی آشیانه گشتم

شعر در مورد آشیانه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آشیانه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ناتوان طایر پرکاهیم

گردباد است آشیانه ما

شعر در مورد آشیانه

از مقیمان پرده رنگیم

بال و پر دارد آشیانه ما

شعر در مورد لانه

بصد لاف وارستگی صید خویشم

نبرده است پروازم از آشیانه

شعر در مورد لانه کبوتر

چون نفس میپریم و مینالیم

بسکه بی آشیانه ایم همه

شعر در مورد لانه پرنده

بلبل مدح اوست خاقانی

هم در شکرش آشیانه اوست

شعر درباره آشیانه

عقل مرغی ز آشیانه ماست

چرخ گردی ز آستانه ماست

شعر در مورد تسخیر لانه جاسوسی

غنچه سان بی در است خانه ما

بیضه گل کرد آشیانه ما

شعر درباره لانه پرنده

نه سرانجامی و نه آرامی

مرغ بی آشیانه را مانم

شعر درباره لانه

ای همایون همای کبک خرام

دل عشاق آشیانه تو

شعر آشیانه

پیش زانکه ناگهان روزی

رخت از این آشیانه برداریم

شعر آشیانه پرندگان

ای نوپر آشیان علوی بر

پر سوی آشیانه شو باز

شعر آشیانه فریدون فرخزاد

از کمال بلند پروازی

بر سپهر آشیانه می خواهم

شعر آشیانه پرنده

نرسد دست کوته همت

که بلندست آشیانه ما

شعر در مورد آشیانه

چون درین تنگ آشیانه ندید

جای پرواز و عرصه طیران

شعر درباره آشیانه

چون صبح بالی از نفس سرد می زنم

عمریست آشیانه عنقای من تهیست

متن شعر آشیانه

در یاد عمر رفته دلی شاد میکنم

رنگ پریده را بخیال آشیانه ایست

شعر بی آشیانه گشتم

خموش باش که مرغان آشیانه لاف

بهر طرف نگری پرگشای منقارند

شعر با کلمه آشیانه

فغان که بست به بالم هزار شعله طپیدن

نشیمنی که نبود آشیانه ئی که ندارم

شعر لانه پرنده

تا جلوه ات پرافشاند از آشیانه چشم

روشن حباب دارد بنیاد خانه چشم

شعر در مورد لانه

تا جلوه ات پرافشاند از آشیانه چشم

روشن حباب دارد بنیاد خانه چشم

شعر در مورد لانه کبوتر

عمریست چون نفس بطپیدن فسانه ام

از عافیت مپرس دلست آشیانه ام

شعر در مورد لانه پرنده

چندی طپید شعله امید و داغ شد

چون شمع بال سوخته بود آشیانه ام

متن شعر آشیانه فریدون فرخزاد

پری میفشان ای تعلق بهانه

بدل چون نفس بسته ئی آشیانه

متن شعر بی آشیانه گشتم

دلت فسرد جنون کز آشیانه برائی

چو ناله دامن صحرا بکف زخانه برائی

بیشتر بخوانید :

شعر در مورد ماه محرم

شعر در مورد تولد

شعر در مورد لیاقت

شعر در مورد لبخند

آهنگ بی آشیانه گشتم

مائیم و گرد هستی حرمان دمیده ئی

چون صبح آشیانه رنگ پریده ئی

آهنگ بی آشیانه گشتم افغانی

رواق منظر چشم من آشیانه توست

کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست